Historia

Hasta Gård är en gård som gått i vår släkt sedan 1700 talet. Som innehavare av stafettpinnen är det ett ansvar att bygga vidare även för kommande generationer.

Med kommande generationer i tanken har nuvarande koncept, inriktning och mål skapats.

Långsiktigt ekologiskt naturnära jordbruk som utvecklar jordens förmåga att producera näringsrik mat nu och även för kommande generationer. En resurs för oss lokalt men med siktet på globalt.

Gård i generationer är en viktig del av vårt samhälle…

Hasta Gård har drivits av min far och mor samt farfar och farmor. Det är dom jag varit tillsammans med under min uppväxt.

Gård i generationer är en viktig del av vårt samhälle som vi alla ska vårda. Tradition och uppväxt ger ansvar och kunskap som behövs för allas vår hälsa och den mat som vi så väl behöver.

Vårt Sverige har alla förutsättningar när det gäller jord och skog och via vår norra belägenhet så har vi ett klimat med fyra årstider som är till stor hjälp när naturlig giftfri mat ska kunna produceras